پروژه نگهداری سامانه‌های شناسایی تردد در آزادراه شرق سپاهان

درباره پروژه نگهداری 6 سامانه اخذ الکترونیکی عوارض در آزادراه شرق سپاهان:

آزادراه شرق سپاهان از کیلومتر ۳۰ آزادراه اصفهان- نطنز- کاشان شروع و به طول ۹۳ کیلومتر به سمت شرق ادامه می‌یابد. این کنارگذر جاده اصفهان – اردستان را قطع و با عبور به سمت بزرگراه اصفهان- نایین در غرب نایین به پایان می‌رسد.

نگهداری و پشتیبانی از 6 سامانه عوارض الکترونیکی این آزادراه شامل سامانه‌های رفت و برگشت در نقاط دنبی، فرودگاه و قهجاورستان توسط شرکت ستاپ از مهر 1401 آغاز و هم اکنون نیز در حال انجام است.


مشخصات پروژه نگهداری سامانه‌های اخذ الکترونیکی عوارض در آزادراه:

  • عنوان پروژه

    نگهداری و پشتیبانی از کلیه تجهیزات 6 سامانه پلاک خوان پروژه اخذ عوارض الکترونیکی آزادراه شرق سپاهان

  • کارفرما:

شرکت آزادراه شرق سپاهان

  • تعداد سامانه‌های شناسایی تردد منصوب در آزادراه:

    تعداد 6 سامانه در مسیرهای رفت و برگشت موقعیت‌های مجاور روستای دنبی، فرودگاه و قهجاورستان

  • بازه زمانی نگهداری و پشتیبانی:

    از مهر 1401 تا مهر 1406


لیست پروژه‌های دیگر شرکت ستاپ: