پروژه عاملیت فروش سرویس API

درباره پروژه عاملیت فروش سرویس API:

عملیات پروژه عاملیت فروش سرویس API پروژه‌ای نرم‌افزاری می‌باشد که از دی‌ماه 1402 توسط شرکت ستاپ آغاز شده است و تا پایان خرداد 1403 نیز ادامه خواهد داشت.


مشخصات پروژه نرم‌افزاری:

  • عنوان پروژه:

    عاملیت فروش سرویس API

  • کارفرما:

    شرکت سامانه نگار حامی بیمه

  • بازه زمانی انجام پروژه:

    از دی 1402 تا خرداد 1403


لیست دیگر پروژه‌های نرم‌افزاری ستاپ:

مراحل انجام پروژه