سامانه‌های نظارت تصویری

درباره پروژه :

انجام عملیات پروژه تامین تجهیزات، تعمیر و نگهداری برقی، مخابراتی و عمرانی دوربین های نظارت تصویری پهنه شرقی تهران از اردیبهشت 1400 توسط شرکت ستاپ، آغاز و تا تیرماه 1401 خاتمه پذیرفت.


مشخصات پروژه تامین، تعمیر و نگهداری برقی، مخابراتی و عمرانی دوربین های نظارت تصویری:
 • عنوان پروژه:

  تامین تجهیزات، تعمیر و نگهداری برقی، مخابراتی و عمرانی دوربین‌های نظارت تصویری پهنه شرقی تهران

 • کارفرما:

  شرکت کنترل ترافیک تهران

 • تعمیر و نگهداری شامل:

  عملیات تعمیر و نگهداری برقی، مخابراتی و عمرانی دوربین های نظارت تصویری پهنه شرقی تهران (در مناطق 1،3،4،7،8،12،13،14،15 و 20 )

 • بازه زمانی تعمیر و نگهداری:

  از اردیبهشت 1400 تا تیر 1401


لیست پروژه های دیگر شرکت ستاپ: