پروژه خرید، تعمیر و بهسازی تجهیزات سیستم‌های حمل و نقل هوشمند سطح شهر کرج

درباره پروژه خرید، تعمیر و بهسازی تجهیزات سیستم‌های حمل و نقل هوشمند سطح شهر کرج

انجام عملیات خرید، تعمیر و بهسازی تجهیزات سیستم‌های حمل و نقل هوشمند سطح شهر کرج از اردیبهشت 1401 توسط شرکت ستاپ، آغاز و بهمن 1401 پایان پذیرفت.


مشخصات پروژه خرید، تعمیر و بهسازی تجهیزات سیستم‌های حمل و نقل هوشمند سطح شهر کرج:
 • عنوان پروژه:

  خرید، تعمیر و بهسازی تجهیزات سیستم‌های حمل و نقل هوشمند سطح شهر کرج

 • کارفرما:

  شهرداری کرج

 • تعمیر و بهسازی شامل عملیات:

  تعمیرات دوربین، برقی، پسیو، حفاری، اجرایی پوشش، اجرای لوله گذاری و مفصل، اجرای حوضچه و دریچه، فونداسیون، دکل

 • بازه زمانی تعمیر و نگهداری:
  • از اردیبهشت 1401 تا بهمن 1401

پروژه سامانه‌های پلاک‌خوان ثبت تخلف سرعت راداری و پردازش تصویری نیز از دیگر پروژه‌هایی می‌باشد که برای شهرداری کرج توسط شرکت ستاپ انجام شده است.


لیست پروژه های دیگر شرکت ستاپ: