پروژه نصب سامانه های اخذ الکترونیکی عوارض (ETC) در آزادراه ساوه-همدان

درباره پروژه آزادراه‌های ساوه – همدان:

انجام عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه‌های شناسایی تردد (ETC) در آزادراه‌های ساوه – همدان در آبان ماه 1402 توسط شرکت ستاپ، انجام پذیرفته است.
مشخصات پروژه نصب و راه‌اندازی اخذ الکترونیکی عوارض آزادراه:

  • عنوان پروژه

    نصب، راه‌اندازی، ایمن‌سازی سامانه‌های شناسایی تردد (ETC) منصوب در آزادراه ساوه – همدان

  • کارفرما:
  • شرکت آبادفناوران پارس
  • تعداد سامانه‌های شناسایی تردد منصوب در آزادراه:

    تعداد 6 سامانه در مسیرهای رفت و برگشت

  • بازه زمانی نصب، راه‌اندازی و ایمن‌سازی:
  • آبان 1402

لیست پروژه‌های دیگر شرکت ستاپ: