سامانه‌های پلاک‌خوان ثبت تردد و تخلف

درباره پروژه سامانه پلاک‌خوان ثبت تردد و تخلف:

تعمیر و نگهداری 123 سامانه پلاک‌خوان ثبت تردد و تخلف مکانیزه شهر اصفهان در سال 1400 توسط شرکت ستاپ، انجام پذیرفت.


مشخصات پروژه تعمیر و نگهداری 123 سامانه ثبت تخلف مکانیزه شهر اصفهان:

 • عنوان پروژه:

  تعمیر و نگهداری 123 سامانه ثبت تخلف مکانیزه شهر اصفهان

 • کارفرما:

  شهرداری اصفهان

 • تعمیر و نگهداری شامل:
 • سرعت غیرمجاز
 • عبور از چراغ قرمز
 • ورود به طرح محدوده ترافیکی
 • و دیگر اجزای مرتبط با آن مستقر در تقاطع ها و مرکز کنترل ترافیک
 • بازه زمانی تعمیر و نگهداری:

  سال 1400


تعمیر و نگهداری چراغ‌های راهنمایی هوشمند نیز از دیگر پروژه‌هایی می‌باشد که توسط شرکت ستاپ انجام پذیرفته است. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.


لیست پروژه های دیگر شرکت ستاپ: