پروژه اخذ الکترونیکی عوارض (ETC) در آزادراه کنارگذرجنوبی تهران (غدیر)

درباره پروژه آزادراه کنارگذر جنوبی تهران (غدیر):

انجام عملیات تامین، نصب و راه‌اندازی، گارانتی، پشتیبانی و نگهداری تجهیزات سامانه‌های اخذ الکترونیکی عوارض (ETC) در آزادراه کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) توسط شرکت ستاپ، از اسفند 1402 آغاز و اردیبهشت 1403 پایان یافت.

 • عنوان پروژه:

  تامین، نصب و راه‌اندازی، گارانتی، پشتیبانی و نگهداری تجهیزات سامانه‌های اخذ الکترونیکی عوارض (ETC) در آزادراه کنارگذر جنوبی تهران (غدیر)

 • کارفرما:

  شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه کنارگذر جنوبی تهران (غدیر)

 • تعداد سامانه‌های شناسایی تردد منصوب در آزادراه:

  تعداد 4 سامانه در مسیرهای رفت و برگشت

 • بازه زمانی تامین، نصب، راه‌اندازی:

  از اسفند 1402 تا اردیبهشت 1403

 • بازه زمانی نگهداری و پشتیبانی:

  از اردیبهشت 1403 تا اردیبهشت 1404


لیست دیگر پروژه‌های آزادراهی شرکت ستاپ:

مراحل انجام پروژه