پروژه اخذ الکترونیکی عوارض (ETC) در آزادراه اهواز-بندرامام

درباره پروژه آزادراه اهواز-بندرامام:

آزادراه اهواز-بندرامام خمینی (ره) از میان چندین شهر و روستای کوچک و بزرک می‌گذرد، حدود 152 کیلومتر مسافت دارد.

عملیات خرید، حمل و نصب فونداسیون‌های پیش ساخته دکل‌های دروازه‌ای و روشنایی این آزادراه توسط  شرکت ستاپ، به انجام رسیده است.

 • عنوان پروژه

  خرید و حمل و نصب فونداسیون پیش ساخته دکل‌های دروازه‌ای و دکل‌های روشنایی

 • کارفرما:

  شرکت آزادراه احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه اهواز بندرامام (ره)

 • تعداد سامانه‌های شناسایی تردد منصوب در آزادراه:
 • 2 اصله دکل دروازه‌ای
 • 6 اصله دکل روشنایی
 • 4 عدد فونداسیون
 • بازه زمانی تامین، نصب، راه‌اندازی و ایمن‌سازی:

  از دی 1402 تا بهمن 1402


لیست دیگر پروژه‌های آزادراهی ستاپ: