پروژه توسعه ماژولهای تکمیلی نرم‌افزار وصول آنی رو

درباره پروژه توسعه ماژول‌های تکمیلی نرم‌افزار وصول آنی‌رو:

سامانه نرم‌افزاری وصول آنی‌رو، سامانه کیف پول الکترونیکی است که متعلق به وزرات راه و شهرسازی می‌باشد. این سامانه برای اخذ الکترونیک عوارض آزادراهی تولید شده و کاربران با ثبت نام در این سامانه و شارژ کیف پول خود می‌توانند برای پرداخت عوارض آزادراهی خود اقدام نمایند.

طراحی، تولید، پیاده‌سازی و نصب و راه‌اندازی ماژول‌های تکمیلی نرم‌افزار وصول آنی‌رو توسط شرکت ستاپ از مهر 1401 آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد.


مشخصات پروژه توسعه ماژول‌های تکمیلی نرم‌افزار وصول آنی‌رو:


لیست پروژه‌های دیگر شرکت ستاپ: